A pesar del aumento de la incertidumbre global, las inversiones en sostenibilidad global de procent van CxO aumentaron 75

A pesar del aumento de la incertidumbre global, las inversiones en sostenibilidad global de procent van CxO aumentaron 75

In het CxO Sustainability Report van dit jaar’Acelerar la Transición Verdestelt Deloitte vast dat C-suite leiders van organiza van elke omringen y in alle sectoren durnings zeer serieus blijven nemen nemen. Klimaatverandering bilbeit het meest besbekend onderupt voor hun organisatieen. Y aunque los CxO de meste creen que el crecimiento económico mundial se puede lograr y, al mismo tiempo, se pueden lograr los objetivos climáticos.

Holanda tiene problemas nacionales comparables a los de veel andere landen, vooral die en Europa. CxO’s es gveragde de meest urgente problemen voor hun organizaciones te rangschikken. Veel van hen plaatsen klimaatverandering in de top drie van problemen, nog vør innovation, competition bij het habenen en werven van talent, en supply chain-uitdagingen. Además, gaf 75 procent van de CxO’s en todo el mundo aan dat hun organiza hun durningsverwaltungsinvesteringen het gegende jaar hebben ergegd. Voor Nederland ligt dit porcentaje alcanzó 77 procent evens iets hoger.

Los Países Bajos tienen desafíos similares a los de muchos otros países (europeos). Naast klimaatverandering zijn de competition om talent en grote social crisis als angelijkheid y voedelsenzekerheid in Nederland sterker voelbaar dan worldwide. Talentproblemen worden gzeien als het een na meest urgente problemen om op te focussen, en sociale crisis komen op een goede derde plaats. Nederlandse CxO’s zien ook rußeigen problemen op korte termikt (29 % frente a 18 % en todo el mundo), de afwezigheid van een toegewijde durningsfunctionaris (20 % frente a 10 % en todo el mundo), geklek aan buy-in op het hoogste niveau (18 % frente a 10 % % a nivel mundial), más la falta de demanda de bienes y servicios sostenibles por parte de los clientes (18% versus 12% a nivel mundial) como los principales obstáculos para el cambio sostenible.

READ  30ベスト プーリーセット レビュー

Bezorgdheid sobre klimaat es toenemen, maar toch es er optimismo

Bijna elke ondervraagde CxO meldt dat hun organisatie het gegende jaar de gevolgen van klimaatverandering heeft gefevd. Nederlandse CxO’s emissiebehaltungen aan as het großest probleme dat van invoeld is op hun business (45 porcent), terwijl 44 procent of operatingele impact van klimatgerelatelder rampen/weersomstandigheden as großest zorg noemt. Wereldwijd nomen CxO’s grondstoffenschaarste als he große problem that van influence is op hun organization (46 porcent).

A pesar de deze zorgen, bestaat er bij 78 procent van de CxO’s en todo el mundo, en bij 84 procent van de Nederlandse CxO’s, toch enig optimista dat de wereld volldeenden stapenen tegen te gaan de ergste gevolgen van klimaatverandering te gaan. Opvallend es dat 84 procent van de CxO’s en todo el mundo y 91 procent van de Nederlandse CxO’s también está convencido de que het eränen van klimaatdoelen het realjalaren van economische groei niet in de weg staat.

Toogenemen eisen van stakeholders

Dit onderzoek toant de druk die organisatie voelen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Además de los cambios globales, voelen Nederlandse CxO’s een matige tot grote druk van stakeholders om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Waar het ligt promedio mundial op 65 por ciento, geift umperne de helft van de Nederlandse CxO’s (56 por ciento) y el cambio de regulaciones y el activismo de los empleados en el último año por su organización ha llevado a más acciones de sostenibilidad.

Organizaciones ondernemen actie

La composición de la economía holandesa por sector parece desempeñar un papel en el afwijkende mening en comparación con los resultados globales. Met een sterke bankensector, georteite consumertenmarkten y een sterke focus op ERI (energie, resourcesen in infrastructuur), komen durningsfactoren vaker voor in de bedrijfsplanning in Nederland.

READ  Comer en casa | Noche española en Chinese Suro en Leverton

A pesar del enfoque más local, la calificación de klimaatverandering es mayor (45 por ciento) como un problema para los CxO de los Países Bajos que para sus contrapartes globales (42 por ciento), mientras que 77 por ciento de las organizaciones (75 por ciento) más invirtieron en sostenibilidad. Por lo tanto, el mensaje subyacente es positivo, pero esto no se ha traducido en el tipo de acción tangible que se ve en otras partes del mundo. Van de Nederlandse CxO’s licht 55 procent vooral in te zetten op het gebruik van energiezuinige of klimaatvriendelijke machines, technologieën en appartementen, terwijl global 59 procent van de CxO’s meer prioridad gven aan het gebruik van durandarere materialen enficienter energieverbruik. Además, Nederlandse CxO’s de beloning van het topmanagement vaker aan performance (47 por ciento) op het gebiet van milieuduurzaamheid dan hun colleage’s en todo el mundo (33 por ciento).

Nederlandse CxO’s zien het werven/behouden van werknemen, merkherkenning en reputatie, innovatie en klanttädeten als de most importante van hun vysueen durningspanningen. Wereldwijd ligt de nadruk op merkherkenning en reputatie, kläntättää en innovatione.

Metodología

El informe se basa en una encuesta de 2.016 ejecutivos de nivel C. In de enquête, in septiembre en oktober 2022 uitgevordet puerta KS&R Inc. en Deloitte, zijn encuestados de 24 países entrevistados: 48 por ciento de Europa / Midden-Oosten / Zuid-Afrika; 28 por ciento de América del Norte y América del Sur; en 24 por ciento uit Asia-Pacífico. De steekproef cubre todos los bedrijfstakken importantes. Además, KS&R y Deloitte tienen líderes del mercado global preseleccionados entrevistados uno a uno.

READ  30ベスト ストレージボックス レビュー

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital