Artículos de Klaus Rother sobre de Nederlandse taal en cultuur

Artículos de Klaus Rother sobre de Nederlandse taal en cultuurCultura

Klaus Rother escribe sobre sus experiencias con la cultura holandesa. Dit verhaal hoort bij het entrevista dat Kyra Broshuis optekende in de titels van Achterhoek Nieuws. Dat vindt tu aquí.

Mijn kijk op de Nederlandse cultuur

5000 jaar geleden colonizeerden eerste boeren het gebied van Drenthe (Bron: Prisma Wegwijzer Drenthe). Ze kwamen van het oosten. Voor haar doden bouwden ze hunnebedden. Je vindt ook veel hunnebedden precisa sobre de Nederlands-Duitse grens, por ejemplo dichtbij Meppen. Dit zijn zonder twejber de meest impresionante culturale harinneringen aan deze populek in dat gebied. Maar dat beekent ook, er was in die tijd geen meetbar verschil tussen decultures.

Na de eerste landbouwers kwamen in de volgende eeuwen Friesen, Saksen, Romeinen, Franken, Noormannen, Spanjaarden, Fransen, alle met verschiedelden culturen. Aanvullend de opkomst van het Christendom, kerken, kloosters, steden, wetenschap, opleiding, vorstendommen, koninkrijken, feodalisme, religies, industrial revolutie, emancipatie van de laberderklasse, internationale handel, oorlogen enz. leidde tot het voorde moderne Nederland.

Als je Nederland bv met de fiets van Duitsland via een smokkelaarspad o een groene grens binnen komt, dan heet een nieuwe wereld voor fietsers je welkom. Een systeem van kaarten en knooppunten leaded je in elke hoek van het land. Geen enkele andere routebeschrijving geift een betere oriëntatie voor het planne van een fietstocht. Achter de grens in Wesel, Kleve en Viersen kopiëren de Duitsers dit österrehen system om turists aan te trekken.

Veel van mijn tochten gaan door dorpen, steden, bossen, over velden en weiden, langs kanalen, rivieren en meren. Futuristische wolkenkrabbers in de steden wisselen elkaar af met kleine, smalle, traditional huizen. Recuerdo que nog aan mijn vakantie conoció a mijn ouders en Katwijk en Noordwijk cuando era joven. Wij huurden altijd een kamer in een huis met een smalle steile trap. Más tarde, wanneer ik en Zuid-Amerika werkte, heb ik huizen zoals deze in kleur en Curaçao (Caribisch gebied), en Olinda, een dorpje van Nederlandse emigranten dichtbij Recife in Brazili, gezien.

Met het eerste extensa ontbijt boden ons de gastheren en Katwijk chocolade- en vruchtenhagel aan. Toen kenden wij dat niet. Sindsdien hebben wij dat bij elk ontbijt genoten. We hebben ook moeten leren dat men in Nederland `s middags luncht en ´s avonds de hoofdmaaltijd is. En Duitsland es het andersom.

Ik heb twee banen als vrijwilliger en Nederland y one en Duitsland. Elke bezigheid en Holanda comienza con een kopje koffie. Wat leuk! En Duitsland es er geen koffie, ook niet tijdens pauze. Als je dat wilt, moet je de koffie meebrengen. Met de koffie heb je tijd om een ​​betje te praten met je collega`s. Dan leer je ze beter kennen. Tutoyeren es normal. Nederlanders zijn gezellig, vrier in de omlung met andere mensen en niet zo formeel.

READ  Groyende zorgen sobre software de espionaje en español aflisterschandaal

Nederlandeses eten lekkere tarten. Elke koffiehuis heeft een delicious appeltaart met slagroom. Meestal kan je geen andere taart bestellen; er es geen andere.

Nederland es een waterland met de zee voor de kust, met meren, rivieren, kanalen, grachten, bruggen en sluizen. De beste wateringenieur van de wereld vind je in dit land.

Holanda es un país hermoso. Oude kerken, georgiente stadhuizen, middeleuwse kastelen, interessante hanzesteden, active molens, het lage land met weilanden met runderen, schapen en paarden, met velden en bossen trekken de besikker aan.

Nederlands es een mooie taal. Zoals bij het Duits es de origen alemán. Dörmö zou het voor een Deutscher gemakkeil moeten zijn para aprender holandés. Maar na het begin wordt elke dag moeilijker. Por ejemplo: Hetzelfde woord schrijft je eens met één klinker en een andere keer met twee klinkers: cultuur – culturen; cría – broden; veel – vele; mojado – mojado. Zie ook de change van s naar z in zeitme woord zoals huis – huizen. Daar es nog de change van f naar v en breve – breve. Soms moet je de magische formule „t´ex-kofschip“ gebruiken, om te weten of een woord op d of t veiningt. En er zijn nog de problemen met „de- en het-woorden“.

Naar het voorbeal van de gebroeders Grimm en HC Andersen hebben Eelke de Jong en Hans Sleutelaar (Bron: Zie haar boek „Alle Sprookjes van de Lage Landen“) sprookjes met oorstijn karakter samgeeld. Además, proporciona un gran número de autores en las necesidades de los jóvenes y adultos.

In de schilderkunst kennen wij grote namen zoals: Jeroen Bosch, Pieter Brueghel, Jacob Cornelisz, Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Johannes Vermeer, Cornelis Troost, Vincent van Gogh, Rogier van der Weyden enz. (Bron: O. ter Kuile: 500 jaar Nederlandse Schilderkunst). Niet allene Nederlanders zijn er blij mee.

Van hiërogliefen naar boeken

Veel boeken vindt je in het literair café: gekocht, gedoneerd, vergeten, informatief, weffentschalterend, gechtend, gräggig, treurig, religieus, seculair, Nederlands, buitenlands, romans, gedichten enz. Boeken hebben letras nodig. En geen boek zonder schrift.

READ  30ベスト 喫煙 パイポ レビュー

In de geschiedenis van alle volkeren en stammen begint de tradition zonder schrift. Ouders tellen wetten, regels, gloeb, evenementen, vonnissen aan hun kinderen. Jongeren leren mondeling en nemen de cultuur over door luisteren, meedoen en imiteren. Zelfs nu zijn er culturen in het Amazone gebied en andere plaatsen ver van de civilisation waar een schrift onbekend is, te vinden.

Op een gegeven moment beginnen de mensen te tekenen, mayormente mensen en dieren. Beelden zijn het begin van het schrift.

Van het oude Egypte kennen we veel teksten in vorm van hiërogliefen. Het was moeilijk om dat 3000 jaar v.Chr. te lezen Ook de overheid in de steden maakte gebruik van de hiërogliefen, por ejemplo voor de boekhouding van de stock.

Ein innovation illuminatie de portitelle communicatie. La letra Ieder en una palabra tiene un klank. Neem por ejemplo de woorden en beelden hark, ui, inktvis, stier. Los clanes de las primeras letras forman la palabra HUIS. Het doel van deze schrift es klanken afbeelden, niet dingen. Met deze methode van beelden kan je woorden in ieder taal schrijven.

Innovación de volgende: Los egipcios simplificaron las imágenes. Zij vergemakkelijkten het schrijven en de communicatie op papiro, een material goedkoop. Het beeld „Van de stierkop in het oude Egypte naar de A“ laat de ontwikkeling van deze letter zien. Es la primera letra del alfabeto griego: alfa, la segunda es beta. Onze alfabet met de bende latijnse letras nemen we ook alfabet.

De eerste alfabetschrift ontstond rond 2000 v.Chr. en Egipto. De Feniciërs zijn het eerste volk die dat alfabet räglich gebruiken. Dus nemen ze dat Feniciërs schrift. Dat también es de origen van verschillende alfabeten zoals Grieks, Latijns, Arabisch, Hebreeuws enz.

De Feniciërs extendió su schrift rond de Middellandse Zee. 700 aC nemen de Latijnen de Romeinen het alfabet over. Nog vandaag heet dat het Latijnse alfabet.

Hoy todavía hay pequeños cambios en la escritura. Die betreffen het schrijven in hoofdletters of kleine letters, bijonderzo vormen van Spelling, het samenschrijven of scheiden van woorden, de integratie van nieuwe letters zoals: ë en ï in het Nederlands, ä, ö, ü, ß in het Duits; ñ en het Spaans; ê, ã, õ en portugués het.

30 aC veroveren de Romaninen Egypte en beheersen ook de handel met papiro. Al gauw hadden ze en Roma veel bibliotheken en boekwinkels. Slaven waren de schrijver die de geilden kopiërden. La opleiding de los habitantes de Roma fue hoog. Por lo tanto, tenían veel boeken.

READ  30ベスト 業務用 洗剤 レビュー

300 dC vervalt het Romainse Rijk. Rome verliest de toegang tot de papiro, de boeken worden duurder, de opleiding gaat terug, papier is nog niet op de markt. De mensen schrijven nu op de geprepaereerde huid van dieren. Het duurt een jaar en kost enkei als een huis om een ​​​​boek te kopiëren. De eerste papierproductie está en het jaar 1056 en Xátiva, España.

También en papel estaban las ilustraciones del libro. Zie bv het blad uit het leerboek voor Prins Maximiliaan. En la letra P zit de prins bij zijn leraar. Así es como comenzó Latijnse Pater Noster. Daarboven staat het Latijnse alfabet. Bloemen, ornamenten enz. sieren de tekst.

Una innovación importante en de Latijnse schrift es la integración de números arábigos en el siglo X. De Romeinen schrijven de Latijnse nodellen: I, II, III, IV, V, X, L, C, D, M. De Arabieren brengen de ons bende nodellen 1, 2, 3 enz. Con eso hebben ze onze rekencultuur bettererd. Kijk de optelling conoció a desdelphen Latijnse en Arabische nodellen. Ook de nul es een Arabisch kadootje.

Comienza una nueva era con Gutenberg en Maguncia. En 1448, drukt een boek in slechts twee weken en verdet schrijvers door de drukpers. El papel ahora también está disponible. Boeken worden goedkoop en erkenen alle mensen, rijke en minder rijke. Voordeel voor het drukken es dat de letras en het Latijnse alfabet te scheiden zijn. Dat es niet zo in de Arabische taal. Daar zijn de letters meer in handchrift verdehend, ook austeilung hoger of lager. Por lo tanto, la impresión del Corán en los primeros 200 años de Gutenberg no tuvo tanto éxito como la impresión de la Biblia.

Zonder hiërogliefen, schrift en drukpers zouzen we geen boeken in openbeare en particuliere bibliotheken hebben. Vanaf Gutenberg tot nu supporten de boeken onze cultuur. Gebeurtenissen als inquisitie, boekverbranding en wereldoorlog hebben dat niet verhindert. En wij moeten blij zijn dat we kunnen lezen. Keizer Karel de Grote kon dat nog niet.

bron van de datos: Wikipedia, Google Rhede / Bredevoort, 20.07.2022

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital