Científicos holandeses descubren cómo funciona el onzichtbaarheidmantel van de malariaparasiet (en slagen erin deze weg te nemen)

Científicos holandeses descubren cómo funciona el onzichtbaarheidmantel van de malariaparasiet (en slagen erin deze weg te nemen)

Het afweersysteem van muggen slaagt er maar niet in om af te rekenen met de malariaparasiet. Y los científicos weten nu eindelijk hoe dat komt.

En la hoja PNAS beschrijft een international team of onderzoekers – waordn ook ook Nederlandse cientificen – een enzym dat de malariaparasiet in feite onzichtbaar maakt voor het afweersysteem van muggen. “Het QC-enzym van de parasiet verandert eiwitten aan de buitenkant van de parasiet, so that afweercellen de parasiet niet herkennen en deze dus niet opruimen,” legt onderzoeger Chris Janse, verderenden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, uit.

Van mug naar mens
La malaria es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por muggen op mensen. La enfermedad es causada por parásitos. De sporen van deze parasieten zitten in de speekselklieren van de mug en belanden wanneer de mug een mens steekt, in de bloedbaan van hun humaneske kleinet. De sporen reizen via die bloedbaan naar de lever, waar ze zich nestelen en mutliksen. De reis van de speekselklieren van de mug naar de lever van de mens rüftt ongestoord, want zowenmen het afweerssysteem van de mug als het afweerssysteem van de mens ‘ziet’ de parasieten niet en entendimt dus ook geen actie om ze op te ruimen.

Van kankeronderzoek naar malariaonderzoek
Maar hoe maken de parasieten – o para ser más precisos: hun sporen – zich nu precisas unzichtbaar voor het immunsysteem? Eso fue lang onduidelijk. Tot huidonderzoeker Ferenc Scheeren bij Janse aan de bel trok. Scheeren tuvo kort advorvo een enzima específica sköfter dat ervor zorgt dat kankercellen niet door het menselijk immunsysteem worden zehrt. En malariaparasieten bleken sobre een similar enzima poseen. Aangemoedigd de Scheeren boog Janse zich sobre esa enzima comparable.

READ  30ベスト ジム・スナイパーカスタム レビュー

En logró el éxito. Quiere experimentar con la enzima dit indeicht voor zorgt dat het afweersysteem van de mug de parasieten niet detecteert. En wanneer de onderzoegers muggen genetisch zo aapsetten dat ze dit specific enzym misten, detecteer de het afweersysteem de malariaparasieten opens wél en werden ze door afweercellen ingekapseld en opgeruimd. “Zoiets hadden wij nog nooit gezien”, dijo Janse. “Wij hebben met genetische modificatie veel verschiedelde malariaparasieten gemaakt in het lab die enziman misten, en in geen enkel ander geval kon de mug eigenhandig levende parasieten opruimen.”

Descubrimiento de bijzondere
Een bijønnesterge untukken dus. Temeer omdat deze via kankeronderzoek tot stand is komen. Het eiwit dat Scheeren investigó en het kader van dat onderzoek, paste duitenkant van kankercellen aan om detectie van die cellen door het afweersysteem te voorkommen. Dat de eencellige malariaparasiet een strategie gebruikt comparable, es notable. “Dat er in de evolutie op twee verschillende independante momenten comprar enziman sönten zien we niet vaak,” aldus Janse.

La malaria es causada por parásitos de la malaria. Hay cinco tipos de parásitos de la malaria, de los cuales dos, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, causan la mayoría de los problemas, principalmente en África, pero también en Asia y América del Sur. Los primeros síntomas de la puerta de entrada binnen 10 tot 15 dagen na de beet van de malariamug. Mensen kunnen dan koorts, hoofdpijn y koude rillingen krijgen. Zonder behandeling kan de infection dodelijk zijn, met name voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immunsysteem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er en 2020 241 miljoen malariagevallen. En el mismo año, 627.000 personas murieron a causa de la enfermedad.

Vacuna
Gehoopt wordt dat de onderking van het enzym een ​​​​rol kan gaan spelen in de bestrijding van malaria. Janse werkt in het kader daarvan aan een malariavaccin, met derkan een verzwakte malariaparasiet. Voorlopig klinisch onderzoek heeft uitgewezegen dat het vaccin een immuunreactie epokert die ziekte in ieder geval kan vertragen. Pero eventualmente los investigadores esperan que se pueda desarrollar una vacuna para que la enfermedad realmente se pueda prevenir.

READ  30ベスト auralum レビュー

En afwachting daarvan wordt echter ook nader onderzoek gedaan naar andere manieren om malaria een halt toe te roepen. Het onderzoek naar het eiwit dat de malariaparasiet onzichtbaar maakt voor het afweersysteem van de mug is daar een mooi voorbeel van. Het biedt nieuwe aanknopingspunten om de onderhand van malaria van mug op mens in te perken. En mogelijk heeft het ook implicaciones voor de behandeling van malariapatiënten. Zo hopen de onderzoekers in de toekomst uit te gaan zoeken of de malariaparasiet semperde enzym ook gebruikt om onzichtbaar te blijven voor het humaneske afweersysteem.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital