Dat ze een blackamang naar Su wilden steeren om excusas te maken is kaolo Spaans

Dat ze een blackamang naar Su wilden steeren om excusas te maken is kaolo Spaans

Laatst las ik me tijdens wat researchwerk voor de Smibanese University in over een merkwidge tori die nu spelet. Er heerst momenteel naimen veel controversia rondom de aanstaande excusas omenter het slavernijverleden. Ze zijn van plan om na bijna 150 jaar (!) excusas te maken hiervo nad onderzoek heeft uitgewezen dat dit wel op z’n plaats is. La controversia es er omdat de manier gegende, wanneer en hoe het kabinet deze excusas wil maken op z’n zachtst gätt merkwaordig is. Deze rubriek is te klein om ivye brok bullshit te belichten, dus zal ik alleen de grøstte brokken onder de achtanst brengen, aan de hand van de term ‘Spaans’.

españoles [bijw.] 1. Moeilijk te vatten 2. Taal onbegrijpelijke 3. Comportamiento vago, bijv: ey je praat Spaans, hombre. ¿Qué me dices? Prat claro! 2. Hij doet altijd Spaans, daorak chill ik niet meer met hem.

A pesar de que Holanda desde 1581 es independiente werd na Spaanse heerschappij zeggen die ambtenaren daar in Den Haag maar al te vaak Spaanse dingen. Na lange tijd mønkeren werd er bestelon dat het kabinet aanstaande maandang excusas wil gaan maken.

Om te beginnen is het belachelijk date er onderzoek aan te pas moest komen om tot excuses te komen. Las excusas parecen mij iets intrinsieks, iets wat uit jezef komt. In plaats daarvan gedargen die ambtenaren in Den Haag zich zich ze zich van geen kwaad bewsstand zijn. Mejor gek, quiere del mismo Den Haag werd het koloniale bewind aansgewert, waar er vanaf 1806 tot 1959 zelfs sprake was van het ministerie van Koloniën. Maar het belachelijkst van alles is toch wel dat ze ene minister Weerwind van Rechtsbescherming naar Su wilden steeren, een man die zelf Surinaams is, om deze excusas te doen in naam van Nederland.

READ  30ベスト ケージ ハムスター レビュー

Waarom wij Smibanese sprekende zulke shit Spaans nomenen es omdat het Spaans een taal is die de ninguna manera lijkt op zowenmen het Smibanese als het Nederlands. Wij hier in Nederland praten Nederlands, en omdat we dit georgungen doen kunnen we elkaar bij voorbaat beter gämpmen. Het Smibanese es hiernaast een reinterpretatie van het Nederlands, dus ook dat valt op zich snel te te gämpte. Maar soms komt het voor dat iemand bepaalde shit zegt die zo onbegrijpelijk is dat het lijkt like er een verdee taal wordt beroken. In zo’n geval zeggen wij in het Smibanese dat zo iemand Spaans praat. Hiernaast es het ook mogelijk dat je Spaans dóét, en in zo’n geval ben je aan het debiliseren.

Dat men kabinen het kabinet tot zulke idiote besluiten kon komen is de definitie van Spaans gestrag. Vooral dat ze een blackamang wilden steeren om excusas te maken is kaolo Spaans. Dat Rutte of de koning zelf niet de need voelen om te gaan huggeret me niet eens, maar als je een Surinamer wilt steeren dan neem je die tori niet yusu, en als dat het geval is moet je die excusas ook gewoon skippen gegens die toch al 150 años uitblijven. Volgens de Smibologische wetenschap ben je Spaans wanneer je dingen doet die niemand gebeimt. En la palabra zo’n geval je niet berwaan, net såf je ver staat.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital