de oplossing voor pluimveeziektes en meer

de oplossing voor pluimveeziektes en meer

Parasieten, besätde bacteriën of besmettelijke ziekten, het zou heel fijn zijn als veehouders deze aanendingen bij hun pluimvee kunnen opsporen voor het te laat is. De e-nose moet uitkomst bieden.

Hogeschool Saxion en Enschede en de Universiteit Utrecht starten samen met partners uit de wetenschap en het bedrijfsleven een zesjarig onderzoek om zo’n elektronische neus te vedelgenden. Op dit momento hebben veel pluimveehouders últimas infecciones van met parasieten en bacteriën bij hun kippen. Debido a esto, meer kippenvoer nodig en worden soms antibiotica en bestrijdingsmiddelen gebruikt. De e-nose kan pluimveeziektes aerer opsporen. Eso es niet alleen beter voor de boer, maar zeker ook voor de kip en vältigt voor de mens.

Lector de Nanotecnología Aplicada bij Saxion, Cas Damen, legt aan Scientias.nl uit hoe bij hem het idee voor de e-nose ontstond door een dierenarts met een scherpe neus. “Hij zei tegen mij: ‘Als een boer mij roept, ruik ik al direct water er aan de hand is: bloedmijt. Jammer dat een boer geen methode heeft om door geur bloedmijt in een vreeg Stadium op te sporen, so hij eerer kan ingriepn.’ Hij vreeg aan mij: kunnen jullie niet desarrolló algo así?

Producción de alimentos Duurzame
Deze bloedmijt de bloedluis es een parasiet die veel schade prächte bij pluimvee. De e-nose zou dit voor kunnen zijn. Y hay más aplicaciones. “Er wordt nu ook gekeke naar een methode om verstoringen van de darmbacteriën te meten door de gassen op te pikken. Eso es niet alleen beter voor het dierenwelzijn, maar ook voor de producción sostenible de alimentos”.

Francisca Velkers, pluimveespecialist en epidemioloog aan de Universiteit Utrecht, legt uit waarom een ​​​​gezonde darmflora zo belangrijk is uit durningssoogpunt. “Vleeskuikens eten veel voer. Dat moet bibliothek uit Zuid-Amerika komen. Als de darmen uit balans zijn, es de vertering slecht. Het voedsel wordt slecht verteerd weer uitgepoept. Je hebt dan dus veel meer voer nodig. Ook blijven er resten van eiwitten achter in de poep, para que la emisión dañina sea mayor”.

Een bloedmijt onder de microscopio. Foto: Phototrip / Getty Images

El sistema
Om deze problemen op te loosesen, willen de onderzoekers een sensorysteem vedendelen met een chip, die verschillende kunststoflaagjes bevat die gassen absorben. Er komen veel sensoren bij elkaar op de chip en elke sensorlaag bevat een andere Polymer. Zo kan het systeem verschiedelden parasieten, bacteriën y andere ziekmakers opsporen. Het apparaat geift een sign of op het moment date einen Bessettlement met parasieten wordt gedetecteerd. Damen legt uit: “Er ontstaat een patroon dat we kunnen analyseren. Dat funciona igual que bij de neus van de mens. Daarin zitten receptorsen, desde el cual een patroon ontstaat dat naar de germanen wordt gesturt. Die herkennen het en zeggen: dit is coffee of dit is een roos”.

READ  30ベスト なか卯 レビュー

Fácil de usar
Het licht evidente dat boeren dit system omarmen, maar dat is het niet. Velkers: “Het moet wel gebruiksvriendelijk zijn en niet te komplikte. En de kosten moeten opwegen tegen de baten. Nu doet een dierenarts sectie op dode dieren en kecht hij naar de darmen om de doodsoorzaak te achterhalen. De nieuwe methode moet beter zijn dan wat je al hebt”.

Juist in een stal met 30.000 kippen is het lastig om een ​​​​sensor te maken die scherp genoeg is om eventuale aandendungen aan de geur te herkennen. “In zo’n stal es veel stof en er zijn veel andere geurtjes. De technologie moet daar doorheen het patroon kunnen herkennen.”

Uniek aan de e-nose está bien dat de sensor weet welk gas hij moet opsporen en daar ook op op kan worden door de kuezu voor de polymeren. Damen: “Dat ging mis bij Covid. Toen kon een systeem in het laboratorium wel gezonde mensen van mensen met Covid überdehen, maar was onduidelijk welke gassen meaden worden. Eenmaal buiten het lab gingen andere gassen meespelen en werkte het niet meer.”

Voordelen
Al final, las ventajas de e-nose, die een verstoorde darmflora vreegtijdig kan opsporen, talrijk. «Als de darmen erg uit balans zijn, kun je dat erstalten door het voer aan te passen», aldus Velkers. “Ben je te laat, dan is er al veel voer en groei verloren gegaan en soms moet je dan zelfs antibiotica gebruiken. En dat wil je einlichkeit niet, omdat we bezig zijn met een durningslagsslag. Boeren krijgen minder geld voor hun vlees als de kippen minder goed gehud zijn en soms ook als ze antibiotica hebben gebruikt.”

READ  30ベスト hills(ヒルス) レビュー

Velkers vertert verder over de transitie naar meer biologische landbouw: “Het risico op ziektes is getter als dieren meer buiten zijn. Ze komen dan en contacto con vogelpoep de vies rainwater dat in de zomer ligt te broeien in het gras. Zo kunnen parasieten en bactriën veel faggaar worden overgedragen dan in een closed stalsysteem.”

De e-nose kan er mogelijk voor zorgen dat dit minder gesfertt. «Een darmziekte kan in een vreeg Stadium worden opgespoord, nog voordet de ziekte al veel schade bij veel dieren heeft aangericht», dice Velkers. “Maar het kan quizás nog een stap verder: als bepaald voer bij dieren een disbalans gieft, kun je dat terugkoppelen aan de fabricant. «Die kan het voer dan een klein beteig adenen door bibliothek een enzym toe te te voegen, sod wordt voorkommen dat ook andere boeren er last van krijgen».

Niet voor niets hebben voerfabrikanten al interés mostrado, net als bibliothek Philips en diversas landbouworganisaties. «Zij willen het product helpen verkopen of zien de beoorden voor de boer». Onder meer omdat ze anticiperen op de overstap naar circulaire landboug. “Als een kip dan een sobrante del producto krijgt als voer, wil je weten wat dat doet met zijn darmen. Daar kun je het voer dan weer op adjust”.

Bosbranden en slachthuizen
Pero el mismo principio de reunión es mucho más aplicable. Het kan ook utlig zijn om forbibliothek bosbranden op te sporen in Zuid-Europa. «Nu dékoken ze een brand pas als de rook boven de bomen uitudant», dice Damen. “Het kan handig zijn om elke eenke meter een apparaatje op te hangen dat de geur van smeulend material detecteert.” Ook bij de opalag van landbouwgewassen kan een sensor die afwijkende geuren opmeet een rol spelen, vult Velkers aan. “In slachthuizen gebruiken ze nu al een sensor om vlees op te merken dat niet meer hagmael lekker is. Het kan ook zinvol zijn voor boeren in derdewereldlanden waar niet steeds een dierenarts langs kan komen. Als ons apparaat kosteneffectief is kan het veel ziektes bij vee in die landen voorkommen.”

READ  Expertos españoles advierten a la UE: la migración se está utilizando como arma

Velkers: “Het is eigenlich technisch oppbaar op alles wat gassen Produceert. Het voordeel van de toppling bij kippen is dat de situatie licht op die van varkens. De verstoring van de darmen bij kippen es similar. Als het goed loopt, is het een kwestie van adapten.”

Een kippenboerderij. Foto: Fotografía de Onyinye

Vol. confianza
Los científicos confían mucho en que el sensor llegará. Ze zetten in op vier metmethodes. Naar mate de methodes experimenter zijn, zijn ze ook gvoeliger. “Het opsporen van bloedluis gaat waarschijn well lukken, de disbalans in de darmen meten is unzekerder.”

Damen legt uit: “Je moet de specifice chemie kunnen adapten aan de gassen die je wilt absorben. Je kunt darby een oneindig aantal Polymeren gebruiken en erchimens para los que desea utilizarlos. Het is alleen voor grote aantallen beschikt dus applicationen for which veel sensoren nodig zijn.”

Hoe dat apparaatje eruit moet zien? Het kan simpelweg een sensor zijn die een boer in zijn stal hangt. Damen: «Maar ik zie ook wel voor me dat de boer het apparaatje om zijn nek heeft hangen en dan de geuren kan opmeten terwijl hij door de stal loopt». Velkers vult aan: “Een boer loopt zeker wel twee keer per dag door de stal om te kijken of alles in orde is en soms om eggen van de grond te rapen”. Het kost dan dus apenas extra tijd.

potencia
La nariz electrónica tiene mucho potencial. Eso aparece ook uit de vele partners en andere interestesternen, die besserendt zijn. Als alles goed gaat, hangt er dus mogelijk over een paar jaar bij ivye boer een e-nose om zijn nek of in de stal.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital