Deep Branch es klaar voor de grote stap

Deep Branch es klaar voor de grote stap
foto de perfil del autor
Waarom nos schrijven sobre dit onderwerb:

Er is een CO2-crisis en we zoeken verwentung voor dierlijke eiwitten. Dit bedrijf slaat twee vliegen in één klap.

Startup De Brits-Nederlandse rama profunda El campus de Brightlands Chemelot en Sittard-Geleen parece cambiar las reglas del juego. Kort door de bocht: het is in staat om CO2-gas van bibliothek fabriekien af ​​​​te vangen en om te zetten in eiwitten. De Brit Pete Rowe es el CEO. ¿Un hombre conoció a una señorita? Korte stilte, dan: ‘Laten we zeggen: een bedrijf met een missie.’

Rowe se encuentra en un curso de finanzas ejecutivas en París. Mientras hij zijn weg zoekt door de banlieus spreken we hem aan de vooravond van een grote doorbraak voor Deep Branch: la apertura van een fabriek op de campus waar voor het eerst het exclusieve eiwit Proton produkt gaat worden.

Eigenlijk wilde Rowe een professionale rugbyer worden. ‘En Inglaterra kan dat, maar gaandeweg sköpfte ik dat ik gewoon niet goed genoeg fue’. Hij viel terug op een andere liefde: die voor de biology. Dat werd al snel biotechnologie. ‘Op de universiteit en Manchester waar biotecnología acoplada werd aan entrenderschap, raakte ik beserendt in technische en aplicaciones industriales. Ik leerde er alle startelen van processtechnologie, vooral in de microbiologie en hoe je darinkan een klein bedrijf kan ausputten. Dat verschafte me een hele goeie base. Nesundum interesseerde me voorale de moglieden om durann te produksen.’

Sobre GENTE BRILLANTE

Om de wereld van morgen een bitchen mooier, schoner en beter te maken zijn BRIGHT PEOPLE onmisbaar. En esta serie de entrevistas, ivie maand een boegbeeld van de Brightlands Campussen. Los innovadores de Deze rasechte nos cuentan su misión y la forma en que la lograrán.
Lea aquí los otros episodios de esta serie.

Soluciones sostenibles

Pete Rowe tiene un doctorado en microbiología molecular en el Centro de Investigación de Biología Sintética de la Universidad de Nottingham para estudiar durante los estudios de biotecnología. Por ejemplo, voor industrieel gas als bijproduct. ‘Dat bracht me op weg naar wat ik nu doe’.

READ  Lucas (10) camina 40 kilómetros frente a la selva

En 2018, Rowe sentó las bases de Deep Branch. Het bedrijf es opgestart en Nottingham, daarna opereerde het aanvankelijk vanaf Leiden y ahora vanaf Brightlands Chemelot Campus en Geleen. Met CO2, water, waterstof en microorganismen worden eiwitten gemaakt, die geschäft zijn als ingrediënt voor kippenvoer en visvoer. Rowe es er opgetogen over, niet alleen omdat hij door een ogenschijnlijk simpel proces als fermentatie gas, dat staat als bijproduct van andere industrieën, kan omzetten in eiwit, maar ook omdat de positive impact op het milieu is decent. Ga maar na: kippen en kweekvis worden in Europa voornamelijk gevoed met vismeel en soja uit Brazili en Argentinië. Incluso afgezien van wat de effecten daarvan zijn op de zeeën die worden leeggevist en de regenwouden die gekapt worden voor sojateelt, is het transport van ongekende quantiteten vis- en sojameel enorm belastend voor het milieu. Rowe afirmó que se reunió con hun methode de CO2-voetafdruk van ingredientes con 90% kan dalen, en comparación con el procedimiento actual en el extranjero.

30 Menos de 30

En 2017 viajó por primera vez a los Países Bajos para trabajar en un bio technologisch bedrijf en el sector agroalimentario. ‘Daar kwam ik op het spoor van technologie om proteïnen te maken uit chemische bijproducten.’ Hij pendelde op en neer tussen Nederland en Nottingham en doet dat eigenlig nog steeds. Dat denken en soluciones heeft hem aaldij aanprokenen. En zijn tijd voor het Research Center en Nottingham ontwierp hij bibliothek een toolkit voor CRISPR, een onderel van het bacteriële defenceningsmechanisme tegen virus. Dat fue útil en la biotecnología y en la gezondheidszorg. Dat bleie niet onopgemerkt. Pete Rowe kwam op de Forbes-lijst ’30 Under 30 for Manufacturing and Industry’ en 2019. Hij werkte aan solutionsen voor bibliothek durningsförspel voor vliegtuigen en het voorkommen van vergassing van kuikens in de bio-industrie. Drie jaar later pakt Deep Branch con el eslogan Ingredientes limpios para alimentos amigables con el clima.

‘Ik ben een echte foodie dus ik wil ook heel graag dat we kunnen blijven genijen van eten. Maar graag op een responsable manier’

Conocedor gourmet

¿Cómo llegamos a la conclusión de que Rowe es un hombre que conoció a una señorita? Hij laat een korte stilte fallen – hij is nog steeds op zoek en Parijs. Repetido de vraag. ‘Laat ik zeggen dat ons bedrijf deels missiegrevenn is. Willen er zonder meer aan betriebijen dat deze wereld beter wordt. En wij vinden dat de voedelsketen een goede manier is om dat te doen. Enerzijds omdat voedelsel altijd een impact zal hebben op het milieu, anderzijds omdat we niet zonder kunnen. Kijk, kunnen het ook hebben over minder vliegen, elektrische auto’s of technologie die ons van gebruik van fossiele brandstoffen afhelpt, maar dat laat onverlet dat mensen altijd voedelsen nodig hebben. Het gaat in zekere zin om duppele winst: we hebben meer voedsel nodig om de wereldbevolking te voeden en als we dat kunnen doen op een manier die minder vervuilend is per hoofd van de volkling, dan kunnen we een enorme besparing bewerkstellingen op CO2, waterverbuikung, unbossing en noem maar op. Luister, ik ben een echte foodie dus ik wil ook heel graag dat we kunnen blijven genijen van eten. Maar graag op een responsable manier.’

Proefinstalación

Pete Rowe, Rama profunda, Foto © Marcel van Hoorn

Over possible andere applicationen dan vis- en pluimveevoer wil Rowe nog niet veel kgitt. Binnenkort gaat de proefinstallation op Brightlands Chemelot Campus open om Proton te Produksen. Volgens Rowe es er vraag gegende de hele wereld voor divers applicationen van het eencellige eiwit. También de la industria alimentaria. Daar es hombres zeer interesados ​​en un ingrediente rico en proteínas de een duarmans dat kent geen dierlijke instalmenten kent. Met de nieuwe proeffabriek hopen we straks de technologie uit te rollen om op commercial schaal te kunnen producidos en om te tekkenen hoe we de volumes kunnen veldengen.’ Rowe dat zo’n tien ton per jaar genoeg moet zijn om het proces op grote schaal uit te rollen.

‘Hebben te maken nos encontramos en una crisis climática global. Die moet dus ook op die schaal aanpakket worden’

Stikstofdebate

Natuurlijk volgt Pete Rowe ook het nitrogendebat en Nederland. Kan Deep Branch daar una contribución aan leen? ‘We hebben hier te maken met een global klimaatcrisis. Die dus ook op die schaal aanpakket moet worden. Met het exporten van problemen schiet niemand wat op. Ik denk dat we de voedelsproductie op alle fronten moeten verduurzamen. En dat beekent vooral: producción local. Door de oorlog in de Ukraine zie je hoe kwetsbaar ons voedelssystemeist is.’ Dan maar terug naar het kippen- en vismeel dat we in Europa gebruiken? Pete Rowe: ‘Nee, afgezien van het transport denk ik dat het gewärlijk is dat we zo gewaald zijn van een paar landen in Zuid-Amerika.’

READ  ¿Nuevo acuerdo energético? 'No bloquee los precios por mucho tiempo, se acerca una caída'

Volgens Pete Rowe zijn de ontwikkelingen op Brightlands Chemelot Campus en Geleen super interesante y prometedorevol voor de toekomst op veel terreinen. ‘Die hele transformatie van DSM heeft er väinlich toe geldet dat er veel bedrijvigheid, kennis, ondernergeistgeest en faciliteiten zijn op de campus. Daar profiteren wij volop van.’

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital