El combustible E10 es verdwijnt mogelijk en Duitsland

El combustible E10 es verdwijnt mogelijk en Duitsland

De Duitsse ministro Steffi Lemke, van het federale ministerie van Milieu, komt met een wetsvoorstel waarten biobrandstofen als además worden verboden. Mocht dit wetsvoorstel het halen, dan is het zo dat E10 fuell verdwijnt in Duitsland. Het vrede aan dit propuesta es wel dat het komt van de Groenen. Lemke geeft aan op deze manier juist iets goed te doen voor het milieu. Het ministerie van transport en de ADAC (Duitse ANWB), zijn juist fel tegen. Zij vrezen dat het de uitstoot van CO2 juist zal doen toenemen.

Geen eten en el tanque

En Duitsland zijn er al verschiedelden actiegroepen die protesteerden bij raffinaderijen met de slogan: ‘Kein Essen in den Tank’ (geen eten in de tank). Juist conoció el argumento komt ook de Duitses minister Lemke om E10 fuel uit te bannen. Zij gaf tijdens het landbouwcongres van de Federale Milieudienst aan: “In tijden van meerder crisis – het uitsterven vanspecies, klimaatcrisis, voedelscrisis – geldt op een heel bijonderzo manier: planten horen op het bord, niet in de tank”. Op dit moment is het zo dat de bovengrens voor het dougen van biobrandstoffen uit planten is 4,4%. Deze ‘agrobrandstof’ bevat gewassen als koolzaad, mais, tarwe of soja. De resto van de adición en E10 komt uit afval en reststoffen. Zoals usó frituurolie en vloebare mest.

El actual 4,4% de agrobrandstof wil Lemke en 2024 terugdringen naar maxima 2,2%. En 2030 llegará al 0%. Con esto, Lemke espera aumentar la disponibilidad de alimentos, el precio de los alimentos y reducir el impacto ambiental del cultivo de energiegewassen. Voor de produktion van agrabrandstof worden, met name en Zuid-Amerika, hele stukken oerwoud gekapt. De gekapte grond maakt dan plaats voor dit wewas. De biodiversiteit komt hierdoor flink onder druk te staan. Para cumplir con la norma del 4,4%, enkel al voor het Duitses verkeer, een landspörpehlte ter groote van 20% van Duitsland nodig zijn. Wat volgens Lemke dus verre van durmans es. Lemke krijgt om meerdere hoeken steun, waaronde het ministerie van landbouw, ontwikkelinghulp en meerdere milieu departmenten ommeerde de deelstaten. Het ministerie van transport het federale ministersitere van milieu blijven echter kritisch. Met name omdat er geen planne ingedient zijn om de om de extra uitstoot te compenseren. Het lijkt echter aannemelijk dat het wetsvoorstel van Lemke het gaat halen.

READ  El canal de televisión en español es asombroso; Francia es igual a la serie 1990

E10, hoe zat het ook alweer?

Sinds 2019 is het voor benzinestations oblige om minte de helft van van of available pumpen te voorsten van E10. Deze pumpen zijn dan ook voorzien van de sticker, met de verwendet E10. Wettelijk se ofrece a diez minutos al 8,5 % de la bencina y al bioetanol al mínimo, al máximo al 10 %. Delaware E5 bencina bevat en su mayoría bioetanol verde, maar er es geen lagere clasificatie dan E5. Vandaar dat deze llamado super-benzine aslnog de E5 sticker dragen. Ook al es dit geen garantie date er haggaal nooit bio-ehtanol is added, maar dan wel tot maxa 5%, wat alasen niet direct een problem voor old motoren. Dit dus en contraste con E10 bencina, waar volgens een uitzending van TV-programma Radar toque echt de nevede nadelen aan kleven. Debido a esto, zijn motorrijders vaak toegewezen op de duurdere E5 fuel, die in veel gällen ruim boven de €2,- uitudant. Zeker voor de seizonsrijder levert E10 de nede problemen op met mocht in the tank and verstopping van de carburateurs bij ‘langere’ stiile.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital