Fusie van Nederlandse berijvens leveret georgente waarde op (NYSE:AEG)

Fusie van Nederlandse berijvens leveret georgente waarde op (NYSE:AEG)

poulsen

Aegon (BOLSA DE NUEVA YORK:AEG) ha anunciado recientemente una oferta para realizar actividades neerlandesas que combinen con un competidor naaste, por un precio de 5 € miljard in contanten y aandelen ontangen. Dit representat zo’n 50% van de current marktwaarde en licht veel te zijn waarde ontgrendelen.

netzo He analizado en artículos anteriores, zit Aegon al enkele jaren in de herstructureringsmodus, what heheft ledge tot een befterd operationeel en financieel profiel. Desondanks fue de waardinger nog steeds vrij laag en had het goede vooruitzichten op een grouzend dividend, iets dat de gegende maanden werd gerealiseerd.

Meer reciente kondigde het bedrijf de combinatie van zijn Nederlandse activiteten met zijn binnenlandes competitor aan ASR Holanda (OTC:ASRRF), een stap die het verwart geertigte synergieën te krettenen en op lange termit waarde voor azdehenhouders te untgrendelen.

Fondo

Aegon es un levensverzekeringsmaatschappij establecido en Holanda que está activo en diferentes áreas geográficas. El valor de mercado actual es de aproximadamente $ 9,8 mil millones y las acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Aegon heeft een goede business diversification en biedt haar klanten een voledlig assortiment levensverzekeringen en andere financier diensten. Los dos mercados más grandes son América del Norte y del Sur (de VS más Brasil) y Holanda, que juntos representan el 73% de los resultados de la compañía en 2021, mientras que otros mercados como España, Portugal y China se reportan como internacionales.

Bedrijfsresultat (Aegon)

Aegon ha llevado a cabo una reestructuración radical del perfil comercial en los últimos años con el objetivo de lograr un equilibrio más sólido y un perfil financiero más sostenible. Dit werd gestimuleerd door de jarenlange lage renteomegging, tanto en de VS como en Europa, die verzekeringsmaatschappijen dwong hun bedrijfsmodel aan deze realistik aan te passen.

Om de impact van de lage rente op de levensverzekeringsactiviten van het bedrijf te verzachten, drong Aegon aan op provisieproducten in plaats van traditionale verzekeringsproducten met gegarandeerde tarieven, wat leidde tot een minder kapitalintsieve activiteit dan een paar jaar geleden.

Además, het bedrijf verslichkeit desinvesteringen en concentreerde het zijn activiten in een kleiner aantal landen, waar het betere winstgevendheidsnives had. Aunque esta estrategia se ha completado en gran medida, Aegon ha anunciado recientemente una fusión de sus actividades en Nederlandse con su competidor ASR, lo que ha resultado en un toonaangevend bedrijf op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Nederlandse zaken

De activiteiten van Aegon in Nederland zijn gespreid over verschiedelden segmenten, beoald levensverzekeringen de großest zijn addede naar bedrijfsresultat, zoals vergaarden in de volgende grafik. Toch biedt Aegon ook hypotheken, bankdiensten, lijfrentes en pensioenoplossingen aan zo’n 2,7 miljoen klanten.

2021

Nederlands bedrijfsresultat (Aegon)

Abbar una semana geleden, Aegon anannät dat het een akkord heeft gecht Met ASR om zijn activiten op zijn thuismarkt te combiner, waarbij € 2,5 biljard in cashen een strategisch belang van 29,99% in ASR worden ontpann, ter waarde van € 2,4 biljard cuando se anunció el acuerdo. Este acuerdo se finalizará en la segunda mitad de 2023, sujeto a la aprobación de los accionistas, regelgevende instants en medingingsautoriteiten.

Deze stap wordt gerechtvaardigd door de wens van Aegon om kapital vrij te maken uit adulten markten en om zijn middelen in te zetten in markten waar het op de long term betere groeivooruitzichten heeft.

Desde un punto de vista operativo, este acuerdo parece lógico, ya que aumentará la posición de ambas compañías en diferentes segmentos de los mercados de seguros y bancos, concretamente en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, schadeverzekeringen e hypotheken, lo que generará importantes sinergias de ingresos y costos.

De strategie van Aegon es om kontante gereisten te gebruiken om schulden te verminderen en kapital terug te geven aan azeandehouders, wat folgend jaar zal leiden tot een sterke dividendgroei. El dividendo anual de Aegon bedroeg en 2022 es de 0,20 € por acción, mientras que Aegon espera un objetivo DPS de 0,30 € en 2023. Dit komt neer op een anual dividendgroei van 50% en ligt boven wat de markt verragtet antes del anuncio de la fusión. Merk op dat de current consenso slechts € 0,277 per ansegede verwart in 2023, as sommige analisten hun schatingen nog niet hebben bijgewerkt naar ogde van de herziene guide van Aegon.

2022

Dividendo (2023) (Bloomberg)

Aegon tenía antes de este acuerdo alrededor de 1300 millones de euros en efectivo disponibles para desembolsos de efectivo y esperaba alrededor de 1500 millones de euros en efectivo para los accionistas. Desde € 700 miljoen zal gebruiken om de schuld af te bouwen en nog umwere € 300 miljoen te ontvangen heeft van lopende desinvesteringen (Roemenië en Polen), zal Aegon umwere €1,6 miljand pro forma beschikbaar hebben op holdingniveau, wat boven zijn eigen doel ligt van tussen de € 0,5-1,15 mil millones. Esto significa que Aegon tiene espacio suficiente para aumentar su dividendo (lo que supondrá una salida de aproximadamente 600 millones de euros), posiblemente para realizar una recompra de sus propias acciones de aproximadamente 900 millones de euros (9% del valor de mercado actual) y para crecimiento en zijn Transamerica-eenheid.

2022

Efectivo por tenencia (Aegon)

Deze transactie zal naar verstättingen ook prijärden aan de vrije kasstroom van het holdingniveau, as het loss van geldovermakingen van Aegon Nederland zal worden worden gecompenseerd door ASR’s tommeine dividenden, lagere rentelasten en synergieën die uit de bedrijfscombinatie kunnen worden gehaald. Aegon vergecht dat het dividend de komende jaren goed gedekt zal worden door de vrije kasstroom, wat bekendet dat de houdbaarheid van het dividend van Aegon met deze deal zauen, as de liquide middelen op holdingniveau naar zullen toenemen en er na de balans minder needjenz zal zijn aan het induhingen van contanten medidas om schulden af ​​​​te bouwen.

Se espera que Aegon actualice sus objetivos financieros y oportunidades de crecimiento en 2023 en un día de los mercados de capitales, ya que el perfil comercial de la empresa está mucho más centrado en el mercado estadounidense y probablemente utilizará parte de los ingresos para adquirir activos adicionales. en deze markt.

En cuanto al dividendo, desde het bedrijf zich nu heeft verdeligt om in 2023 ten minste € 0,30 por accionista uit te keren, terwijs antes de la expectativa era de € 0,25 por accionista, bedekenn dit dat Aegon momenteel handelt tegen een terminkoers van rentabilidad por dividendo van omwere 6,4%.

Dit is een zeer attrektelijk dividendrendement en biedt goede foruitzichten voor dividendgroei, ya que la posición financiera de la empresa es más sólida que la fusión de sus actividades en Holanda, por lo que puede ofrecer un dividendo creciente y sostenible.

Conclusión

El caso de inversión de van Aegon fue sterk gericht op het dividend, como lo es het geen groeibedrijf, wat de goedkope waarding rechtvaardigt. El acuerdo reciente de Nederlandse bedrijf te fuseren met ASR Nederland is een grote stap om waarde te unsluiten, as de gross-opbrengst bijna 50% van de marktwaarde meadt, terwijl deze operatie een kleiner gewicht op het bedrijfsresultat.

Het financiero profiel zal na deze deal melioration, wat zou moeten leiden tot extraordinario kapitalopbrengsten en een durninger dividend op de lange term. Het dividendrendement zal naar verständung de komende twaalf maanden boven de 6% utuuden, wat zeer attrektelijk is voor incomesbeleggers.

READ  La estación de carga española toca el timbre de la segunda ronda

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital