Grupo de malware Playful Taurus gelinkt aan Iraanse overheid

Grupo de malware Playful Taurus gelinkt aan Iraanse overheid

Palo Alto Networks ha publicado un estudio sobre Playful Taurus. Deze malware-groep es un APT-groep chino que se encuentra en el centro de operaciones de ciberespionaje en América del Norte, América del Sur, África y Midden-Oosten.

Deze malware-groep staat ook bekend onder namens als APT15, BackdoorDiplomacy, Vixen Panda, KeChang y NICKEL en wordt in verband gebracht met activiteten van de Iraanse regering.

Uit het onderzoek camen de volgende hallazgos en:

La unidad 42 identificó verschiedelde Iraanse overheidinstanties die tussen juli en eind diciembre de 2022 bereyden gewieden te maken met bende Playful Taurus malware-infrastructuur – deze activiteit suggereert een warschijne comprometeting van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Iraanse organisee voor nattuelle resources en andere Iraanstrucse overheide.

Unit 42 identificaerde nieuwe varianten van de Turian-backdoor.
Las actualizaciones recientes van de Turian-backdoor en nieuwe C2-infrastructuur wijzen erop dat deze actoren succes blijven boeken tijdens hun cyberspionagecampagnes.

El actor chino APT Playful Taurus sigue siendo una amenaza activa para los gobiernos y las entidades diplomáticas en América del Norte y del Sur, África y Oriente Medio.

Deze activiteit tussen China en Iran is obvallende omdat deze landen in 2021 een een 25-jarige synengekingsakkoord hebben sakkoord, waarten afspraken zijn gemaakt over synengeking op militair, economisch en weighteidsgebied.

Además, ambos países también se encuentran en diferentes niveles de sanciones de los Estados Unidos.

El blog completo de Unit 42 está aquí te vinden.

READ  30ベスト いかげそ レビュー

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital