iGO Nieuws – Algemeen – Koester de kust: Op de bres voor het konijn

iGO Nieuws – Algemeen – Koester de kust: Op de bres voor het konijn

Regio – Stichting Duinbehoud: «Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. heeft eronder te lijden….» Leer más >>

Vervolg

“Konijnen zijn niet inheems in de Nederlandse duinen”, wordt vaak gerroen. Maar ze wonen er al sinds de veertiende eeuw en ze vervullen een nutlich functie in de duinen. Een duingebied met veel konijnen is vaak ook een duingebied met een hoge biodiversiteit.

Het konijn kwam ooit voor en toda Europa, maar na de laatste ijstijd alleen nog op het Iberisch schiereiland en Zuid-Frankrijk. Van daaruit heeft de soort zich, door toedoen van de mens, in de Middeleeuwen se extendió por een groot deel van Europa, y más tarde ook over Australia en Nieuw-Zeeland.

De eerste vermeldingen van konijnen in Nederland en Vlaanderen dateren uit de dertiende eeuw. Konijnen werden geholden voor de consumptie en de jacht in een “waranda”, een omheind stuk land. Pero el konijnen deden het que escapó sorprendentemente entró en de vrije natuur. Het duingebied werd al snel veroverder door de späpte konijnen.

Nuttige dieren

Door hun “graas”-werk houden konijnen de plantengroei kort en ontstaat er een soortenrijke en krudenrijke vegetatie. Het graven van holletjes en kuiltjes brengt vers en soms kalkrijk zand naar boven, de modo que todo tipo de milieuverschillen stoten in de duinen. Het gevolung hiberan is, dat er allerliche groekansen kontot voor verslichkeit plantensoorten.

Konijnenziekte

De eerste klap voor de konijnen llegó en el jaren ’50 del siglo anterior con la introducción de mixomatosa. Dit is een virusziekte waar voorale Europeane konijnen zeer goveolig voor zijn. Van ogorgning komt dit virus uit Zuid-Amerika waar het een vrij mild ziekte is voor de daar levende konijnen. En de jaren vijftig van de voorie eeuw es la enfermedad opzettelijk introducida en Australia a bestrijden een konijnenplaag te. En 1952, el virus apareció en Europa y en pocos años todo el continente estaba infectado, incluido Groot-Brittannië.

READ  30ベスト cinderella girls レビュー

Nadat het virus in de jaren ’50 en ’60 een ware slachting heeft aangricht onder de konijnen – en darut ook zielzechde ten gronde heeft gericht – is er een mildere vorm van het virus gericht. Bij deze mildere vorm worden de konijnen nog steeds erg ziek, maar genezen in sommige gevenlen ook.

RHDV

El segundo golpe para los conejos se produjo en la década de 1990 con la llegada del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV). De ziekte es voor het eerst en 1984 wargenomen en China y dook en 1989 en Europa op. In korte tijd werd de konijnenpopulatie in de duinen, die zich net weer een beetje begon te restalen van de myxomatose, gedecimeerd.

El zorelijke van het RHD-virus es la fecha en que no se ha vuelto resistente a la infección. En een populatie van konijnen worden wel resistente konijnen aangettroffen, maar die resistentie verdwijnt ook weer bij de tweede generatie jonge konijntjes. En die worden dan weer vatbaar voor de ziekte.

Gericht natuurbeheer

Er zijn natuurbeheederel die mitkeeren nemen om het konijn te helpen bij het survelen in het duingebied. Zo wordt er her en der rondom konijnen burchten gemaaid, so er voedzame grassen en kruiden kunnen gaan growen. Een goed gevoed en gezond konijn heeft een grote survivalskans bij besmetning door het virus. En in hele open duingebieden worden soms takkenbossen colocado om schuil mogegelden te bieden tegen rovers als de vos.

Een andere maatregel es de herintroductie van konijnen in duingebieden waar het konijn geheel verdwenen is. Dit moet op een gegendelle manier geberen, omdat er ook veel mis kan gaan en de konijnen dan overlijden. Un equipo de expertos ha realizado investigaciones durante los últimos años sobre las medidas de bienestar social que ayudan a mejorar la población.

READ  Estas son las 10 mejores series españolas de Netflix

Texto Stichting Duinbehoud

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital