Las pensiones españolas aumentarán un 8,5 por ciento en 2023

Las pensiones españolas aumentarán un 8,5 por ciento en 2023

MADRID – Op. 14 de diciembre Werd bekend dat de consumertenprijsindex para noviembre (2022) fue de 6,8%. Es un porcentaje belangrijk voor de gepensioneerden en Spanje want nu kan het meaneide over the periode December 2021 in November 2022 uitgerekend worden. La media de estos doce meses es del 8,47%, lo que es importante porque el aumento de las pensiones en 2023 está ligado al ‘Índice de precios de consumo’ (IPC).

Gemakshalve aumentará este porcentaje al 8,5% en 2023. Índice de precios medios al consumidor over een jaar, dus niet wat de IPC open een bepaald moment is maar wat het meaneide is van 12 maanden (de diciembre a noviembre). Dat zorgt er dus automatisch voor dat de levenskosten up gaan terwijl de pensionen minder snel gaan up.

Het Pensión media de vejez (pensión de jubilación) en España es en noviembre (2022) gestegen naar 1258,84 euro. Gekeken echter naar de verschiedelden pensioen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) is het meerdeme maandbedrag 1094,02 euro (altijd uitatingende van 14 paymenten). Er zijn op dit moment 9.036.457 pensionagegerechtigden in Spanje.

Gracias al aumento del 8,5% zal het pensión media en Spanje stijgen van 1094 euro (noviembre) hasta 1186,99 euro. La pensión media de vejez pasará de 1259 euros (noviembre) a 1366,15 euros, 107 euros más al mes. La nabestaandenpensioen media aumentará de 780 euros (noviembre) a 846 euros.

La pensión máxima wat en 2022 nog 2820 euro por manand es, stijgt en 2023 naar 3059,70 euro, un aumento de 240 euro. Als gebeke wordt naar de premievrije pensioenen dan zal dat stijgen van 497 euro (noviembre) naar 520 euro per maand terwijl dat bij de premievrije arbeidsongeschiktheidspensioenen zal stijgen van 525 euro (noviembre) naar 570 euro en 2023.

READ  Gaat Italië dan toch naar het WK voetbal? 'Concreter dan gedacht' - Voetbal interno

La pensión de vejez media España en noviembre (2022) es de 1.259 euros

Het meerdeum oderdispensioen (jubilación) en Spanje in de maand noviembre (2022) es 1.259 euro, maar is per autonome regio hoger of lager. Una explicación de las pensiones españolas.

www.spanjevandaag.com

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital