Spaanse rechter bezorgt Triodos nieuwe tegenslag in certificatenstrijd

Spaanse rechter bezorgt Triodos nieuwe tegenslag in certificatenstrijd

Una furgoneta filial de Triodos en Valencia. Spanje es het enige land waar gedupeerde certificathuders van Triodos naar de rechter zijn gestapt.Beeld ANP / SIPA EE.UU.

Triodos wil vooralsnog niet ingaan op de vraag hoeveel comparable zaken er zijn. ‘Wij hebben de utvocht pas enkele dagen geleden ontvangen en moeten hem nog goed bestuderen’, vocero de zegt een. ‘We overwegen nu serieus of we beroep gaan instelle’. Hij stelt verder dat er in Spanje meerdere zaken lopen, en dat er in Pamplona drie uitspraken zijn geweest, waaran Triodos in twee gällen heeft gewonnen. Ook bij een reciente procedimiento bij de Spaanse financiero toezichthouder es de banco en het gelig gesteld.

De puerta Triodos verloren zaak draait om een ​​​​vrouw die in 2019 en 2020 voor über 45 mil euros Triodos Certificaten kocht. Zij vindt dat ze södergeicht is voorgelicht over de risico’s die aan dat product kleefden, y dat is de rechtbank met haar eens. Dörmö moet zij haar volmte inleg, plus het behalde rendung, terugbetaald krijgen.

Triodos Certificaten vormden verertig jaar geleden het financier en ideologische fundament onder de ethische bank. Los certificados se encuentran en la misma cantidad de 1,2 millones de euros en dos puntos que se encuentran en el banco. Als certificathouder heb je geen inspraak in het beleid van de bank en krijg je over je beleging in principe een bescheiden rendung op het inglegde kapital. En total zijn er nu 43.614 titulares de certificados en Nederland, Spanje, België, Groot-Brittannië y Duitsland.

De Certificaten werden jarenlang via de bank verhandeld voor een vaste prijs. Maar die construction is na het uitbreken van de coronapandemie total vastgelopen. Toen wilden zündung tantos titulares de certificados hun stukken verkopen dat de bank no tenían suficiente buffer om al die certificaten tegen de inleg terug te kopen. De handel ligt daorm nu anderhalf jaar stil. Vanaf volgend jaar wil Triodos de certificathandel weer startupten via een handelsplatform en línea. Algemeen wordt rekening geholden met een waardedaling furgoneta 30 a 40 por ciento.

READ  30ベスト ラボン 柔軟剤 レビュー

De hele gang van zaken significa, naturalmente, un buen golpe financiero para los titulares del certificado. Een deel van hen neemt daar geen genoegen mee. Verzet es er general, maar Spanje, waar en total 7.597 certificadosthouders zijn, is voor zover bekend het eerste land waar Claimzaken zijn aangespannen. Onduidelijk es vooralsnog wat precisa de verreichnungen en different zijn tussen de drie zaken waarten volgens Triodos vukklut is gedaan.

Nederlandse geduperden

En Holanda se estableció Stichting Certificaathouders Triodos Bank, con zo’n 2.300 leden. Daar is de Spaanse vučlit niet met gejuich ontangen, voorzitter Fons van der Velden. ‘Wij hebben er wel voorgem voor dat die mevrouw met haar Claim naar de rechter is gestapt, maar als deze uklutt voor alle certificathouders zou gelden, zou dat heel slecht zijn voor zowenmen de certificathouders als de bank.’ Triodos no tiene capital suficiente para todos los certificados de participación de los propietarios, legt Van der Velden uit. ‘Dus als iederene zijn inleg zou moeten terugkrijgen, zou dat waarschijn het einde van de bank bezdenen, waarbij lang niet genoeg geld overblijft om alle certificathouders te betalen.’

De stichting van Van der Velden streeft ook het voortbestaan ​​​​van de sostenible missie van Triodos na en wil vooralsnog dus geen Claims Indienen. Maar wendsands wordt waarschijn wel besolten om samen met de Vereniging van Effectenbezitters een procedimiento te beginnen bij de Ondernemingskamer. De Stichting van Nederlandse certificathouders vinden naimen dat Triodos nog altijd södertälte openheid geift in het certificatendossier. Via de rechter hopen zij beter insightt te krijgen in de vraag hoelang binnen Triodos al bekend was dat het certificatansysteem onhoudbaar was. Ook de kuezu om de handel via een onlineplatform te gaan organizaren, es volgens de stichting insuficientemente motivado. Zolang daaover geen sällenheid is, mag volgens de stichting de handel op de onlinemarktplaats niet opgestart worden.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital