Teelt bakbananaan -50% en Ecuador

Teelt bakbananaan -50% en Ecuador

Volgens gegevens van de Nationale Federatie van Bakbananentelers van Ecuador (Fenaprope) bedroeg de gegenst van bakbananen in the eerste helft van 2021 in het South-American country 56.948.758 kartons, terwijl de oogst van bakbananen voor chips 1.597.032 kartons bedroeg. Dit jaar kende de teelt in diezelfde periode evenwel een krimp van 50%. Toch boort de snackversie nieuwe markten aan in de Verenigde Staten en Afrika.

Volgens Marina Andrade, voorzitster van Fenaprope, worden vijf tot zes contenedores por semana desde Ecuador naar de Verenigde Staten ekxporteerd en zijn er twee bestemd voor Afrika.

El mayor exportador de banano
Naar schatting zijn er in Ecuador tussen de 10.500 en 12.000 telers van bakbananen. El país sudamericano es el decimotercer productor de banano a nivel mundial, con una participación del 1,7%, pero en América Latina ocupa el segundo lugar, detrás de Colombia y República Dominicana. Op wereldniveau is het de op twee na großte bakbananenexporteur, met een aseande van 15%.

Volgens cijfers van de Centrale Bank van Ecuador werd el año pasado se exportaron 211.950 toneladas de banano con een waarde van € 101 miljoen, voorminalge bestemd voor de Verenigde Staten (65,1%), de Europese Unie (17,3%) en Chile ( 10, 4%).

Het gewam wordt geteeld in 21 provincias open area total van 128.861 hectárea, maar zes provincias concentran 83,3% van de 763.455 ton die year in het land wordt geoogst. Manabí es el principal tealtregio met 40,0% van de Ecuadoraanse erådet.

Fuente: expreso.ec

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital