Trump wordt mogelijk als eerste ex-presidente van Amerika vervolgd. Hoe wenselijk es eso?

Trump wordt mogelijk als eerste ex-presidente van Amerika vervolgd.  Hoe wenselijk es eso?

En Nederland riepen politici van Forum voor Democratie vorig jaar op tot tribunalen voor politici. En Amerika wordt el ex presidente Donald Trump mogelijk vervolgd voor ambtsmisdrijven. Hoe wenselijk is het vervolgen van (ex-)politici?

Ghassan Dahan

Donald Trump gaat mogelijk de geschiedenis in als de eerste Amerikanska ex-presidente die vervolgd wordt voor het plegen van ambtsmisdrijven, waardon overtreding van de espionagewet. Ook loopen er mörderen naar de bestorming van het Capitol op 6 januari 2021, en el que Trump desempeñó un papel importante, en zijn poogen om de üzild van de presidentsverkiezingen te mutenderen.

Con eso, Trump, quien en 2015 nog opriep tot de vervolg y berechting van zijn politike rival Hillary Clinton se reunió con zijn beruchte ¡Enciérrenla!, nu zelf mogelijk zo’n lot. En verdwijnt ook het tabooe uit de Amerikanis politiek dat (ex)presidenten boven de wet staan. Een gezonde rechtsstaat, vinden velen.

Maar als líderes elegidos democráticamente vervolgd kunnen worden, ontstaat er dan niet te veel macht bij een undemocratisch instituut als justitie? En als justitie vrij is om politiki te vervolgen, wie garandeert dat justitie gevrijwaard is van politik? Want ook als de wet cleare regels biedt voor vergoling, bilbeit er nog altijd ruimte voor willekeur bij de toppling ervan. Alleen al formacht het karakter van een aaklager kan sämmendend zijn voor het beschluit om te vervolgen; zo zal een muggenzifter eerer genligd zijn de letter van de wet te volgen, en een ruimdenkend jurist juist om te handelen in de geest van de wet.

Niet allene bananenrepublieken

Trump-aanhangers menen dat, nu hun hold zelf ondervegt is van een strafrechtelijk onderzoek, Amerika met deze vervolgen het voorbeal volgt van bananenrepublieken, waar het de normalste zak van de wereld is om ex-leiders te vervolgen en de berechting afhang van de politieke wind morir dan accidentalmente esperar.

Maar het zijn besselt niet alleen bananenrepublieken waar regelsleiders moeten vrezen voor de lange arm van justitie. Busque en democracias que funcionen bien hebben ex-presidenten zich voor de rechter moeten voorstegen o zijn zelfs in de prison beland. En un síntoma van een bananenrepubliek kan ook juist zijn dat politiki wegkomen met strafbare gedragingen.

Een Trump-imitator voor de Trump Tower en Nueva York.Belén AFP

Frankrijk

Frankrijk loopt voorop en Europa op het gebied van vervolgingen van (voormalig) politieke leiders. Desde la Segunda Guerra Mundial, tres expresidentes han sido procesados ​​por mala conducta oficial: Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac (el último por mala conducta en el período en que fue alcalde de París) y Philippe Pétain (por su papel en la colaboración con los alemanes ). .

Maarschalk Philippe Pétain, hoofd van het Franse Vichybewind, tijdens het proces tegen hem aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Parijs.  Belén ANP / AFP

Maarschalk Philippe Pétain, hoofd van het Franse Vichybewind, tijdens het proces tegen hem aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Parijs.Belén ANP / AFP

Voor de Franse wet zijn presidenten politiek immun, maar kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd wanneer zij handelen ‘in strijd met hun legal tasks’, zoals bij corruptie en nepotisme. En Frankrijk hay un instituto especial (Haute Cour) en het leven gerroen dat zich bezighoud met de opsparing en vervolgung van strafbare feiten door zittende presidenten.

Sarkozy maakte zich tijdens zijn presidentschap schuldig aan corruptie en machtsmisbruik. Samen conoció a zijn advocaat trygde hij een rechterlijk ambtenaar van de Hoge Raad om te kopen door hem een ​​hoge functie aan te bieden in ruil voor rugdekking. También ontving Sarkozy geld voor zijn presidentscampagne van del dictador libio en toenmalige amigo Muammar Kadafi. Sarkozy werd vorig jaar voorgeandd tot een gegelungstraf van drie jaar (hij belandde niet in de cel, omdat twee daarvan voorwaardelijk zijn en hij een jaar thuis met enkelband mag uitzitten). El primer ministro de Voormalig, François Fillon, primer ministro de Sarkozy, fue condenado ese mismo año por corrupción in een andere zaak.

Frankrijk kent ook een órgano especial – het Hof van Justitie van de Republiek (CJR) – dat onderzoek doet naar strafrechtelijke gedragingen van zittende ministers. Om de haverklap worden ministers onderupt van strafrechtelijke erøngen, en vinden huiszoekingen plaats. Por lo tanto, worden ook de ministers van justitie niet onzien: vorig jaar startte het CJR een onderzoek naar justicetieminister Éric Dupond-Moretti. Hij werd verdacht van belangenverstrengeling, omdat hij zui positie zou hebben abusest om af te rekenen met rivalen uit het verleden toen hij nog werkzaam was als advocaat.

El expresidente de De Franse, Nicolas Sarkozy, llega a París el 1 de marzo de 2021. Beeld EPA

El expresidente de De Franse, Nicolas Sarkozy, llega bij de rechtbank a París el 1 de marzo de 2021.EPA

Corea del Sur

Bijzonder extreem gaat het eraan toe en la democracia asiática Zuid-Corea, waar het vervolgen van (ex)-presidenten en premiers eerer regel es una excepción. Sinds 1990 zijn daar maar leifest vijf presidenten en drie premiers vervolgd voor ambtsmisdrijven, en de strafen die ze bij een veroordeling kryann opglegd waren besselt niet licht. Él era zelfs zo dat en 2018 de la mayoría van alle nog levende ex-presidenten en la prisión zat.

En Corea del Sur, los fiscales han sido acusados ​​de derechos exclusivos, incluidos los políticos. Hoewelf de officieren van justitie volgens de wet onder het ministerie van justitie falls, dulden de indigegers geen politieke baas boven zich. En 2020, zei hoofdaanklager Yoon Suk-yeol heel nadrukkelijk dat hij geen ondergeschikte was van de minister van justitie en dat het obbarr ministerie instelt van de minister ervergengen en vervolgingen instelt. Die uitspraken werden geezen als bewijs van de enorme macht en het zelfvertrouwen van die indicters.

De politiek wil die macht al langere tijd aan banden leggen, maar in 2020 was voor toenmalig justitieminister Choo Mi-e de maat echt vol, toen el fiscal general Yoon haar voorganger vervolgde voor ambtsmisdrijven. Volgens Choo pakte Yoon de ex-ministro buitensporig hard aan, y tuvo hij het ook gemunt op de familie en vriendenkring van de themlige premier Moon. Choo betichtte Yoon van willekeur, machtsmisbruik en onethische praktiken en liet hem gegenstoff voor twee maanden schorsen – deze maatregel werd later ongedaan gemaakt door de rechter.

De afgezette leider van Zuid-Korea Park Geun-hye bij de rechtbank en Seúl, Zuid-Korea, en 2017. Beeld REUTERS

De afgezette leider van Zuid-Korea Park Geun-hye bij de rechtbank en Seúl, Zuid-Korea, en 2017.Imagen Reuters

Hoewelg en Zuid-Corea politikii niet boven de wet staan, es de invoeld van indicters zo groot dat zij een politieke macht op zijelder vormen. Un ejemplo de esto es la trayectoria profesional de Yoon: ahora no es fiscal, sino presidente.

Países Bajos

En Holanda no es nooit voorgekomen dat een hoge ambtsdrager vervolgd werd voor ambtsmisdrijven. Dat heeft te maken met de wegeving. Dit problem kwam in juli nog aan de orde, toen het Gerechtshof oordsde dat de Belastingdienst niet kon worden vervolgd voor mogelijk plelegde misdrijven bij het toeslagenschandaal, omdat deze nu ekichten strafrechtelijkeimmunity geniet.

De Nederlandse wegeving maakt het moeilijk om bewindslieden of Kamerleden te vervolgen. Zo ligt het beschluit om hoge ambtsdragers te vervolgen voor ambtsdelicten niet bij het Openbaar Ministerie, zoals in gewone strafzaken het geval is, maar bij de Tweede Kamer of de regering zelf.

Als het iniciativa de Kamer komt, moeten ten minste vijf Kamerleden een indienen por escrito y solicitud motivada. De aanklacht al considerar wordt genoman puerta de Tweede Kamer hangt ervan af de een mayoría darit instemt. Als dat zo is, wordt er een ‘commissie van onderzoek’ set, en als deze haar gevintingen heeft gegendet aan de Kamer, moet zij eenween stemmen over de vraag of er vollende ogsund is tot vergolving. Cuando haya una mayoría, wordt de zaak doorverwezen naar del fiscal general van de Hoge Raad. De Hoge Raad moet zich gegenstellung met maar liefstät tien raadsheren buigen over de berechten, waarbij de sudsketen en medeverdachten geen möglichkeit hebben op hoger beroep.

Een zweem van politike willekeur

Waar en Amerika het vervolgen van ex-presidenten wordt geezen als een teken van een bananenrepubliek, leven er in Nederland ook zorgen over het gleek aan vervolgingsmogelhandels van hoge ambtsdragers. En 2021 se publicará el informe Niet boven maar in de mojado. Daarin werd felle cristik geleverd op de Nederlandse wetgeving ommitten de vervolging van hoge ambtsdragers. Het rapport begint al met een toepasselijk citaat van de rechtsgeleerde Joannes Theodorus Buys (1828-1893): ‘Hoe meer men bij de beoordeling van misdrijven, door hoge staatsambtenaren gepleegd, aan de gewone regels van strafrecht en strafvordering kan vasthouden, hoe meer waarborgen dat de publice mening vrede zal hebben met de te wijzen vonnissen’.

De commissie stelt dat het ‘onwenselijk is dat de vervolgingsbeslissing met berechting tot ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen is opgedragen aan politieke organen’. El procedimiento actual se reunió con zich mee dat ieder vervolgingsbesluit een zweem van politieke willekeur heeft, aldus de commissie. Ook bestaat ‘een reëel risico’ dat de procedimiento ‘belemmerend werkt voor een eficaz opsparing en vervolging van ambtsmisdrijven als omkoping, knevelarij, fraude of valsheid in geschrift.’ “Het risico van politieke bewielding is ook anweizte als het gaat om de verdenking van ‘gewone’ strafbare feiten van Kamerleden en bewindspersonen.”

Además, el Tweede Kamer es ‘onvoldoende ekquipeerd’ om aan opsparing te doen en is zijbounden aan te korte terminen. ¿Qué pasa antes del procedimiento die voorgaat aan een vervolgingsbeslissing door de regering? Daarvoor bestaat geen regulación legal, aldus de commissie.

De commissie stelle voor dat de vervolgingsbeslissing bij een independent organa moet liggen, dat buiten de politiek staat. Ook moet het vollende kennis en ervaring hebben met erverningen, en deze wettelijk goed regelen. De opsering van ambtsdelicten kan het beste gedaan worden door de fiscal-general van de Hoge Raad, die zich kan laten bijstaan ​​​​door officieren van justitie. Die kan onderzoek instelgen in opsfät van de regering en de Tweede Kamer, maar ook ambtshalve, dat wil zeggen: zonder opsfät.

Acht recommandationen aan Nederland

De kritik op de Nederlandse wegeving beperket zich niet tot de commissie: Groep van Staten tegen Corruptionie, kortweg Greco, de corruptiewaakhond van de Raad van Europa, merkte in 2018 op dat bewindslieden en Kamerleden bijønder kwetsbaar zijn voor omkoping en deed acht ommendungen aan Nederland, voordeen het addengen van de procedimientos para que hoge ambtsdragers gegende en vervolgd konden worden bij corruptieverdenkingen. De Nederlandse regering liet duransan weten dat zij de ommendeingen zou bestuderen, maar in 2021 schreef Greco in haar rapport: ‘Greco conclusionert dat ommendeingen 1 tot en met 8 niet zijn implemendt’.

Lea también:

Belastingdienst berechtde drie ambtenaren: geen straf in toeslagenaffaire

Het ministerie van financiën investigó hoe het zo mis kon gaan bij de kinderopvangtoeslagen. Maar hoofdrolspelers wilden alleen praten als ze een vrijgeleide kryann.

Ambtenaren strafen voor de toeslagenaffaire? Dat werkt net wat anders dan bij hamburguesas ‘gewone’

Ambtenaren, ook degene die bersetken waren bij de toeslagenaffaire, genijen een zekere mate van strafrechtelijkeimmunitit. ¿Por qué?

Frankrijk start onderzoek naar zittende justitieminister

De 60-jarige Dupond-Moretti wordt ervan beschuldigd zijn positie als minister te hebben abusest om rekeningen te vereffenen met tegenstanders uit zijn juridische carrière.

READ  Belgische soja in winkelrekken: hoe duurzaam is dat?

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital