Tzum | Reseña: Anne Carson – Rood. Twee romanos en verzen

Tzum |  Reseña: Anne Carson – Rood.  Twee romanos en verzen

Mythe, sprookje, roman, gedicht

Anne Carson es een Canadese dichter en classicus (ensayista, crítica, vertaler, liturgator, wat al niet) die met enige regelmaat gemenund wordt als Nobelprijskandidaat en desondanks in Nederland relatif onbekend is. Als dichter schrijft ze nogal unconventionaleel werk, wat het nichtnings in vertaling verchenen Cruz overduidelijk illustreert. Zijn het gedichten? ¿Una novela? ¿Tal vez Tonel? Se escribe het zich en griego oudheid af? In het moderne Zuid-Amerika? ¿Es de roodgevleugelde Gerion un héroe antiguo de una fotografía twintigste-euwse? Él es todo.

En Cruz zijn twee van Carsons main werken nu in één band in het Nederlands beschikbaar. Primero, Autobiografía van Rood uit 1998, fue al en 2000 en vertaling verchenen, het vervolg, Doctor Rood> uit 2013, ahora es voor het eerst vertaald.

De twee delen, twee romans volgens de ondertitel, differen nogal van vorm. In golvende, afwisselend lange en korte regels verhaalt Autobiografía van Rood over de onstuimige liefde tussen het jongetje Gerion en Herakles. Maar de mythologische thematiek is niet traditioneel plaats- en tijdgebonden. Ook het verhaal van de liefde tussen deze twee jongelingen zul je niet in de verhaal sobre héroes antiguos terugvinden. Carson maakt er eerer een soort Bildungsroman van, of een nieuw Zuid-Amerikaans sprookje. Met fraaie excursiones, zoals deze over de tango:

En dit fragmento es het effect van de vorm visible en voelbaar. Juist de afwisseling van kort en lange regels dwingt de lezer om door te lezen, zich mee te laten slepen om tenslotte bijna in de zelfde roes te geraken die Gerion oploopt in dat tangocafé. Ook de liefde tussen de twee jongens krijgt op deze manier iets meeslepends. En het is ook precisa door deze cadans dat het abrupte einde van de liefdesrelatie (Herakles laat Gerion vallen als een baksteen) aan het slot nog wel even nagalmt.

READ  'Trente se cambia a Murcia y jugará al fútbol a nivel español'

Hoewelg Carson haar privéleven altijd claramente afschermt, wordt haar poëzie over het algemeen als erg persørningen. De tweede ‘romano en verzen’, Doctor Rood>. Gerion es ook hier weer de hoofdfiguur, al heet hij in dit deel slechts G. Hij wordt in Doctor Rood> vergezeld door Sad, die voluit Sad But Great heet, en door Ida. Qua vorm es Doctor Rood> een total ander werk dan Autobiografía van Rood. De brede, golvende regels hebben plaatsgemaakt voor een heel strakke kolom tekst midden op de pagina, met brede marges links en rechts. Maar de verhalende, intrigante taal es gebleven.

Naast deze in het oog springende bladspiegel toon Doctor Rood> nog een ander gezicht. Op gezette tijden wordt de smalle tekstspelonk onderbroken door teksten die zich meer als een gecentreerd gedicht voordoen, alle getiteld ‘Vrouw van Brein’. Deze vrouw becommentariert, bekritiseert en relativeert de verhaalijn in de tekststroken, zoals de reien dat in het renacentista toneel deden – daut acentuerend dat de smalle doorlopenden tekst es de hecho een toneelstuk. Y de hecho, er wordt in deze tekstengte tussen de brede, witte coulissen van de bladspiegel ook een uit de hand gelopen tonelstuk opvoeder. Ook de ‘Vrouw van Brein’ da su visión sobre las diferencias entre géneros literarios:

Wat de drie vormen, de golfbeweging uit de Autobiografía en de stroken en de gedichten van de Vrouw van Brein uit Doctor Rood> met elkaar verbindt, is de vlieende, original y sorprendentemente accesible taal van Anne Carson. De bijønnester combinatie van Griekse mythe, Zuid-Amerikaans sprookje ycoming-of-ageverhaal maakt van Cruz Una obra igualmente hermética y accesible. De onophoudelijke apesta literario en historische verwijzingen, de vele neologismen en het vaak beswitt mundane taalgebruik vormen een boeing geheel dat je niet zo een twee drie weglegt. Ook de vertaling moet een werk van mythische proporciones zijn geweest. In haar nawoord doet vertaler Marijke Emeis onder andere raslod van haar speurtocht naar goede Nederlandse equivalenten van Carsons soms paradoxale beelden. Ella también es más que exitosa en su impresionante trabajo.

READ  Spanish Loot Slit 2021 af groii van 19%

Jan de Jong

Ana Carson- Cruz. Twee romanos en verzen. Traducido por Marijke Emeis. Koppernik, Ámsterdam. 336 blz. 29,50 €.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital