Voedselproductie en Zuid-Amerika daalt door unbossing – Vroege Vogels

Voedselproductie en Zuid-Amerika daalt door unbossing – Vroege Vogels
tema-icono

Cambio climático

Vandaag

Leestijd 2 minutos

ontbossing__Danumurthi_Mahendra.jpg

© Foto: Danumurthi Mahendra (Creative Commons)

Grootschalige ontbossing es niet alleen één van de las causas más importantes de climatverandering, het heeft ook georgiente gevolgen voor de voedelsproductie. Brasil es één van de landen die kampt met productionitsverlies. Tussen 1985 en 2012 daalde de sojaproductie in het Amazonegebied met väderung 12 procent and met 6 procent in de Cerrado. En sommige regio’s estaba de daling zelfs ruim 20 procent.

Uit een nieuwe studie van WWF-Brazilië utteer een een neuer date er een nauw verband zit tussen ontbossing, klimaatverandering en landbouwproductiviteit. Door het kappen van bomen verandert het regionale klimaat. Het gebied wordt droger, doordat er minder neerslag valt en de bodem minder water vasthoudt. Door de droogte hebben gewassen het zwar en kan het plantseizoen verschuiven.

Producción de cuidador, cuidador winst

De grootschalige ontbossing in de Amazone en de Cerrado leidt niet alleen tot een daling in productioniteit, maar ook in de winstgevendheid van de Braziliaanse landbouwsector. Por hectárea sojateelt en Amazone dalen de bruto-inkomsten per jaar bibliothek met ruim $158, als gevolg van extreme temperaturen na ontbossing.

“Een daling van landbouwproductiviteit significa menos alimentos, mayor inflación y consecuencias para la exportación. Klimaatverandering tiene consecuencias directas para el suministro y el costo de los alimentos. «Als we ontbossing niet stoppen en de natuur niet hermanten, dan zullen we de gevolgen merken», zegt Seline Meijer, experta en alimentos de WWF-NL.

De schattingen voor toekomstig productionitsverlies voorspellen niet veel goeds: een verlies tot 26 procent voor soja tegen het jaar 2050. Als produtenen zich niet austenden, kan ontbossing leiden tot een productiteitsverlies van eens 20 procent in de deelstaat Mato Grosso, uno de los granos más importantes productores regio’s van brasil. Naast de inkomstenverliezen door klimaatverandering, kan deze deelstaat nog eens 1,8 biljard dollar verlimen door ontbossing en 2050.

READ  30ベスト ストロング ゼロ レビュー
desmantelamiento

Natuurvernietiging en de Cerrado

© Mario Sánchez

Aanpassen plantseizoen niet genoeg

Na de soja-oogst wordt vaak maïs geteeld op deselfde akkers. Hiervan kan de productividaditeit dalen met maxima 8 procent. Als het moment van planten moet worden verschoven (la puerta een más tarde comienza van het regenseizoen én minder lange duur), dan kan dit opopen tot 30 procent. Als de ontbossing tot 2050 op deselfde schaal doorgaat als nu, zal een austendung van het plantseizoen niet genoeg zijn om de productionitesdaling te remmen.

La plataforma de deforestación y lluvia onderzoekt het inkomsenverlies in de produktion van soja en rundvlees als gevolg van ontbossing en de daaruit voortvloeinde klimaatverandering. Azada getter de ontbossing, azada getter het inkomstenverlies. La adaptación del efecto estacional de las plantas heeft hierop niet vollende. Sinds 1961 heeft de klimaatcrisis de globale landbouwproductiviteit met 21 procent belümmend. Dit loops op tussen de 26 en 34 procent en áreas más cálidas como América Latina, África y el Caribe.

mojado para perder

La aplicación de soluciones sostenibles para la conservación de los bosques y la crisis climática es crucial. “Een stap in de goede richting es de Europese Bossenwet, die eind vorig jaar werd aannenomen. Deze wet moet de Europese markt vrijhouden van producten gelinkt aan ontbossing. Un resultado fantástico, maar ook slechts een eerste stap», aldus Meijer.

Ellos como:

tema-icono

Cambio climático

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital