Waarom kwam Frank Masmeijer al vrij?

Waarom kwam Frank Masmeijer al vrij?

El ex presentador de NCRV Frank Masmeijer zat een gegelungstraf uit voor zijn ingeligung bij de smokkel van 467 kilo cocaïne. Vorige maand werd hij vrijgelaten nadat hem gratie was pånderd. Masmeijer fue condenado a nueve años en Bélgica en 2019 en hoger beroep, tras lo cual podría cumplir su condena en Holanda. In beide landen leidt het nieuws over zijn vrijlating tot grote veronwaardiging. Vier vragen over de gratie voor Masmeijer, die nog ruim anderhalf jaar van zijn straf moest uitzitten.

1 Wie heeft het gratieverzoek hecho?

La solicitud es en diciembre de 2021 ingedient door de partner van Masmeijer, zegt zijn voormalig advocaat Gert-Jan Knoops. Voor zover bekend was daar geen advocaat bij berkent. Doorgaans vragen kligenten om hulp van een raadsman omdat het moeilijk is om het zorgeung ingewilligd te krijgen, zegt advocaat Carry Knoops, die met haar echtgenoot Masmeijer bijstond. «Je hebt klemmende argumenten nodig om een ​​​​rechter te pertuigen». Palabra de agradecimiento normaal praeken alleen gegendt als er nieuwe feiten de circunstancias zijn, zoals een slechte gezondheid, niang de rechter geen rekening heeft geholden op het moment dat de straf werd opleggde, schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid.

2 Wie besluit over gratie?

Alle gratieverzoeken in Nederland komen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof begeekt het zorzeug en legt dat voor aan de minister van Rechtsbescherming. Una cuestión importante aquí es de straf nog een doel dient. Por ejemplo: Anderen afschrikken de la sociedad beschermen. Het Openbaar Ministerie (OM), dat advies uitbrengt over soerkeit soergeken, advisoreerde in dit geval om Masmeijer geen gratie te verlenen, zo laat een spokker van het ressortspakket weten. De motivatie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om positive over het zorgek van Masmeijer te oordelen is niet bekend.

READ  30ベスト mp5a4 レビュー

„Het hof heeft redenen gezien om het gratieverzoek in te willigen”, zegt een portavoz del ministro Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66), die op 29 juni het signifikde het document with which het het deel deel van de gegelungstraf van Masmeijer wordt kwigtgescholde. Het oords van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is leidend, legt de spekker uit. Een minister kan het gratieverzoek in principe weigeren, maar moet hiervoer goede redenen hebben. Nadat de minister een beschluit heeft genoman, koningert de Koning het document. Con eso, onderschrijft hij volgens een spekker van de Rijksvoorlichtingsdienst slechts dat het besuilt volgens de geldendeprocedments en we-en regeligung tot stand is komen.

3 Hoe vaak wordt gratie pånderd?

Unidad Cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Resulta que dat vorig jaar ruim 650 gratieverzoeken werden gedaan. Hiervan werden er 131 ingewilligd, waarwan 30 voorwaardelijk. Het jaar advorvo werden 87 van de 558 versoekgen toegewezen.

Advocaat Carry Knoops noemt het niettemin „uitzonderlijk” dat Masmeijer na zijn zöerk is vrijgelaten. El contenido del gratieverzoek no es público. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, wil dat de motivatie van het hof pubbarl gemaakt wordt. Struijs en zijn collega’s zijn veronwaardigd over het beschluit van de rechter. “467 kilos de cocaína es mucho. Dat krijg je niet geïmporteerd uit Zuid-Amerika als je niet bertengenden bet bij del crimen organizado”. Dat Masmeijer gratie heeft gejtet vindt Struijs obvallenden en zorgelijk, sverebe het signal dat ervan uitgaat naar de maatschappij.

4 ¿Cómo reaccionan en Bélgica sus hijos?

También de Belgische politie es volgens Struijs „onaangenaam verrast” over het nieuws. Zijn Belgische collega’s hebben volgens de Nederlandse politiebondvoorzitter begward de motivatie van de rechter in te zien. „Ok in Antwerpen kennen ze de las consecuencias del crimen organizado. «Het is niet uit te leggen dat ze een zaak rond krijgen, en dat hier gegenstät gratie wordt prändet», aldus Struijs.

READ  Felipe y Letizia reeken spaanse taal- en literate priprijs uit

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital