waarom sommige dieren beter bestand zijn tegen klimaatverandering dan andere

waarom sommige dieren beter bestand zijn tegen klimaatverandering dan andere

Het klint tegenstrijdig, maar toch is het zo: kortlevende dieren blijen langer leven.

Dat wil zeggen: dieren die zich snel en kalifuk voortplanten, maar een lage levensverwachting hebben, zijn beter bestand tegen door mensen verkaufte verderingen in het leefgebied, dan hun langer levende lotgenoten.

Over de hele wereld is te zien dat in de kleineen decennie beijeden waar akkerland of kale grond snel überidden de kortlevendespecies in aantal gegenden, terwijl het aantal langlevendespecies juist vermeinde.

Kortlevers tiene éxito
El equipo de investigación analizó los efectos del uso del suelo y los cambios de temperatura entre 1992 y 2016 en más de 1070 poblaciones animales del Base de datos Planeta Vivo. Los datos incluyen 461 especies animales, de las cuales 273 aves, 137 zoogdieren y 51 reptiles de Europa, Asia, África, Australia y América del Norte y del Sur.

Después de eso, el éxito se comparó con van dieren, die zich snel of in grote antallen voortplanten, maar kort leven, met langlevende dieren, die er lang overdoen om vährung te worden en zich voort te planten.

Poblaciones bleven grouen
Los investigadores descubrieron que las poblaciones de las especies de vida corta crecían más rápido que las de los animales de vida larga. Hoewelf de meeste las poblaciones kleiner werden waar het akkerland en de kale grond gegenden, lukte het de las poblaciones van kortlevende diersoerten meedigung nog altijd om te growen.

Los hallazgos son Prueba de nuevo dat dieren die kort maar snel leven beter bestand zijn tegen de opwarming van de aarde dan hun trager levende soortgenoten. Hoofdonderzoeker Gonzalo Albaladejo Robles de UCL legt aan Scientias.nl uit hoe dat komt. “In theorie zijn kortlevende dieren beter bestand tegen verandingen doordat ze beter in staat zijn om hun poblaciones te restalen na een grote impact. Dado que ze zich nieller kunnen voortplanten dan langzamerespecies kunnen ze nieuwe of versoorde ecosistemasen coloniseren en exploiteren más eficiente”.

READ  30ベスト comp m2 レビュー

Especies invasivas
De onderzoegers wijzen erop dat veel zoals de especies invasoras ratten de monniksparkieten kort leven en zich snel voortplanten. Veel kortlevende especies zijn generalisten, die zich snel kunnen adapten aan alterende ombeigen, terwijl meer specialische dieren, die een important en unieke rol kunnen spelen in hun locale ecosysteem, vaak trager leven.

“Niet alle dierenpopulaties gegendet sichte op klimaatverandering of gewijzigd landgebruik”, dice Robles. “Sommige dieren zijn kwetsbaarder dan andere. Dado que las personas tienen cada vez más influencia en los ecosistemas, podemos ver un cambio en la composición de los animales en muchas áreas, ya que algunos animales de movimiento lento desaparecen mientras que los animales que viven en snel son juist gedijen”.

Actividad de Menselijke
Coauteur Tim Newbold vult aan: “Onzestudie levert verderbeweishoehumanischeactiviteitnaturalecosystemsenverandert. Het verlies van traag levende sørnen en de præden van de kortlevende dieren verandt hoe de energie stroomt in die environmentsen. Dat heeft grote gefögel voor de natuur.”

Waaram dat zo erg es? “Doordat de kortlevendespecies voorrang krijgen boven de trager levende, riskeren we het verlies van diersoorten die cruciaal zijn voor het functionning van technologies systemsen, die zo in gevaar kunnen komen”, aldus Robles, die de kracht van de ecologische theorie roemt. “Es especial que pudimos probar algunos principios básicos de la ecología a través de una combinación de datos modernos de una gran cantidad de fuentes. Het toon aan hoe utlig deze basedprincipes zijn om complexe relatieen, zoals de reactie van diersoorten op klimaatverandering, te erøngeren.”

techo dieren
De onderzoegers waarschuwen wel dat hun resultentel voortkomen uit slechts een klein deel van alle dierpulaties en dat er grote different zitten tussen de groepen dieren.

READ  Chili, ooit een un modelo de país neoliberal, se originó en los países de Werlds y se encuentra con Grondwet progresivo.

Eerdere estudios van UCL ya han demostrado que predatorieren het minst goed in staat zijn om te overleven als hun natürliche habitat verandt in forgebeichteln landbouggrond. Los animales de las regiones tropicales y mediterráneas también son los más sensibles al cambio climático y al uso del suelo. Él es belangrijk om daar verder onderzoek naar te doen, por lo que voorkommen kan worden dat dierpopulaties geheel desaparecen.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOPAYSANDU.COMは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Info Paysandu | Portal Digital